55 lokale poeter og kunstnere har bidraget med digte, sange, tegninger og malerier til byens bog “Borris Poeterne”. Deres anstrengelser har ved udgangen af august måned medvirket til, at der er solgt og doneret godt 400 eksemplarer af bogen.

Borris Sogneforening, Borris Rådet og Borris Genbrug har i forening støttet bogens tilblivelse, og det har blandt andet medvirket til, at vi kunne få trykt en flot bog i lækker kvalitet. Vi har også kunnet lave et kæmpe banner med samtlige digte og kunstværker. Dette banner er nu placeret midt i byen, og tæt ved ét af byens vartegn – “Laksetrappen”, og vil efterfølgende overgå til Lokalarkivet.

Initiativet blev oprindeligt startet for at byde Covid-19 trods, og for at skabe smil, glæde og humør blandt byens borgere. Nu kan initiativet også skabe stor glæde hos Borris Skoles Venner og Vennekredsen for Åstedparkens Ældrecenter, da de i lige fordeling modtager overskuddet fra det salg, som var realiseret ved udgangen af august måned. Til hver forening bliver der 14.306,25 kr.

Det er en stor glæde for de 55 poeter og kunstnere, at deres bidrag nu medvirker til, at der kan realiseres gode projekter og initiativer blandt børn og ældre i Borris. Det er de to grupper, som har været ekstra hårdt ramt af de Covid-19 relaterede restriktioner.

Uddelingen af overskuddet finder sted lørdag den 5. september kl. 11.00 ved Borris Poeterne banneret i Borris centrum.

Med venlig hilsen
Lars Rahbæk – på vegne af Borris Poeterne