DA BESTYRELSEN BAG DALAGER MARKED SKULLE PLANLÆGGE DET NU AFSLUTTEDE OG MEGET SUCCESFULDE MARKED, DA VAR DER STOR USIKKERHED OMKRING OPBAKNINGEN.
Man frygtede, at både kræmmere og publikum kunne være lidt “Corona-forskrækkede endnu”, og at besøgstallet kunne lande væsentligt lavere end i tidligere år.
Derfor besluttede bestyrelsen at spørge lokale virksomheder om ekstraordinær hjælp netop i 2022, så man havde et sikkert fundament, da markedet også kræver mange investeringer hvert år.
Virksomhedernes samlede ekstraordinære bidrag i 2022 udgjorde omkring 60.000 kr.!
Der skal derfor, på vegne af bestyrelsen og hele teamet bag Dalager Marked lyde en stor tak til det store og ekstraordinære Sponsor Team 2022, og ligeledes til de sponsorer, som stiller op år efter år, og hjælper med både økonomi og andre midler.