Under titlen “Turen går til…: Liv i landdistrikterne” havde Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer inviteret KV21-kandidater fra alle de politiske partier og borgerlister på landsbybesøg i Borris, torsdag den 4. november. Oplægget for besøget i Borris var spørgsmålet “Hvorfor er det i en lille by som Borris lykkedes at have succes med skole, ældrecenter og helsecenter?”. Efterfølgende var der arrangeret besøg hos Arla Food Ingredients nybyggede innovationscenter ved Videbæk.
I Borris var vi blevet kontaktet af Landdistrikternes Fællesråd på baggrund af vores flotte andenplads ved Årets Landsby konkurrencen i 2020. De havde lagt mærke til de helt fantastiske succeser vi har i byen, og mente derfor det var oplagt for KV21-kandidaterne at hente inspiration i Borris, hvor de kunne komme tæt på nogle af de virksomheder, institutioner, idéer og ildsjæle, som holder hjulene i gang, og bidrager til den lokale sammenhængskraft.
Det var et presset program med 3 besøg fra kl. 9.45 til kl. 11.30. Vi startede på Borris Skole for at fortælle om Borris Helhed, og kunne i den forbindelse fortælle om både Baby Boom i Borris og overrækkelsen af Borris Prisen til den samlede medarbejderstab i dagpleje, børnehave, skole og SFO. Desværre måtte vi overtage præsentationen for helhedsleder Ole Ehmsen Kronborg, som havde sat sig selv i karantæne, da der havde været nogle positive Corona-tests blandt børn og personale. Det gjorde, at det hele foregik udenfor, men stadig med den helt unikke fortælling om en succesfuld helhed, og en stor spørgelyst.
Efter besøget på skolen kørte vi videre til Åstedparkens Ældrecenter, hvor de mange deltagere kunne mærke de nærmest familiære bånd mellem beboere og personale. Med duften af småkager i hele centeret kunne deltagerne lade sig inspirere Heidi Pedersen, Gitte Risager og Tove Meyer, som med smil og glæde fortalte om værdien af topkvalitet ældreomsorg og ældrepleje. Forhåbentligt vil byrådskandidaterne bruge deres indtryk og notater til at sikre den samme standard på tværs af hele kommunen.
Sidst stop i Borris var på Helsecenter Midt, hvor Martin Aaagard Poulsen havde gjort kantinen klar med dejlig kage og inspirerende fortælling om visionen og konceptet bag Helsecenter Midt i Borris og Sdr. Felding, og Landsbylægen i det hele taget. Om det var Martins sprudlende entusiasme, deltagernes spørgelyst eller den dejlige kage der gjorde udslaget, det vides ikke, men pludselig var tiden gået, og formand Steffen Damsgaard fra Landdistrikternes Fællesråd og viceformand Lone Andersen fra Landbrug & Fødevarer sendte en stor tak til alle deltagere under besøget, og til Borris i det hele taget.
Fra Borris Rådet skal der lyde en stor tak til Ole, Heidi, Gitte, Tove og Martin – I har på fineste vis bidraget til, at vi fik sat Borris på landkortet igen! Også en tak til TV2 News, som fik optaget og sendt et kort “næsten live” indslag i nyhederne.
Lars Rahbæk
Borris Rådet