Kirsten Lund Gosvig

Formand

Mobil: 50574400
Mail: borriskirke.formand@gmail.com

Mette Bøndergaard

Kasserer

Mobil: 27512633
Mail: borriskirke.kasserer@gmail.com

Edvard Rasmussen

Kirkeværge

Mobil: 61188541
Mail: ilset@live.dk

Marie Jørgensen

Menigt Medlem

Mobil: 26356007
Mail: maj@ucrs.dk

Lilli Th. Christensen

Næstformand/Sekretær

Mobil: 25548106
Mail: lillithingmann@gmail.com

Simon Møller Olesen

Præst

Mobil: 21654812
Mail: snol@km.dk

Tove Madsen

Kontaktperson

Mobil: 40366467
Mail: tove.madsen4@gmail.com

Hjalti Finsson

Personalerepreæsentant

Mobil: 23603797
Mail: borriskirkegaard@mail.dk

Britta Sunesen

Menigt Medlem

Mobil: 29451830
Mail: blsu@km.dk

Ebbe Sunesen

Besøgstjeneste

Mobil: 29451834

Formål:
Menighedsrådet har til opgave både at drive kirke og at være kirke

Vision:
At skabe kirke på alle ugens dage gennem forskellige aktiviteter

Yderligere information:
Alle menighedsrådsmøder er offentlige og på sogn.dk kan man bl.a. finde oplysninger om:

 • Sognet
 • Kalender
 • Kontakt
 • Menighedsråd
 • Præster og medarbejdere
 • Myndighedsadresser
 • Økonomi
 • Fakta om sognet
 • Menighedsrådsvalg
 • Hvem henvender man sig til når…
 • Begravelse og gravsteder
 • Møder i menighedsrådet
  • Her findes datoer for kommende menighedsrådsmøder og referater fra tidligere afholdte møder.