Borris Sogneblad

Borris Sogneblad udkommer 4 gange årligt: marts, juni, september og december, og omdeles til alle husstande i Borris sogn. Bladet udgives af en frivillig gruppe og finansieres af lokale annoncører og foreninger samt frivillige bidrag. Bladet indeholder indlæg af lokal interesse modtaget af eller udarbejdet af redaktionen, samt annoncer.

Anne Marie Kristensen

Mail: amk3401@gmail.com

Knud Erik Rasmussen

Medlem

Mail: kegu05@gmail.com

Lili Kristensen

Mail: lilitkristensen@gmail.com

Kirsten Nørrelykke

Mail: jensby@fibermail.dk