Borris EL Forsyningsfond

Historien meget kort

Elfonden blev oprettet i forbindelse med salget af Borris elforsyning. Overskuddet fra salget, på ca. 6,5 mio. DKK. er i dag fondens hovedstol.

Bestyrelsen

Formand
Lars Smed Pedersen

Næstformand
Preben Enevoldsen

Kasserer
Jes Nissen

Sekretær
Henrik Hansen

Menig
Karl Valdemar Jensen

Menig
Merete Jensen

Menig
Erling Bonde

Som noget særligt i forhold til almindelige fonde er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert 4. år. Der er også krav om bopæl inden for det oprindelige forsyningsområde for Borris elforsyning.

Vedtægter

Link til vedtægter

Hvad støtter fonden

Uddrag fra fondens vedtægt

Fondens formål
Det er fondens formål, at fondens midler skal anvendes til gavn og glæde for det område og de mennesker, hvor Borris El-forsyning var hjemmehørende, nemlig Borris El-forsynings forsyningsområde.

 Afkast af fondens formue skal således anvendes til at støtte foreninger, idrætsklubber, forskønnelse af by og områder, investering i ejendom mv. til opfyldelse af nævnte formål.

 Afkast af formuen kan ikke anvendes til uddeling til enkeltpersoner, ligesom uddeling er betinget af, at der er tale om et formål, som gavner en videre kreds af personer.

Fondens formål er således i vid forstand at støtte formål, som kan betragtes som almene indenfor ovennævnte geografiske område.

I tillæg til dette er det bestyrelsens holdning ikke at støtte dubletter, forstået på den måde at vi ikke støtter nye projekter der vil konkurrere med allerede, etablerede lokale enheder.

Et meget tænkt eksempel: vi vil ikke støtte en ide om opførelse en af ny sportshal i Borris, beliggende i den modsatte ende af byen. En tilbygning til den eksisterende vil kunne støttes hvis projekt og drift budgetter er realistiske og realiserbare.

Ydermere er det den nuværende bestyrelses holdning at vi gerne vil støtte lidt større projekter med lidt større beløb.

Ved større projekter kan man kontakte bestyrelsen og forelægge ideen, for en forhåndsindikation af holdningen til projektet, inden der bruges tid på at skrive en ansøgning.

Hvad har vi støttet

Se støtteliste

Ansøgning

Begrundet ansøgning med de nødvendige budgetter sendes til bestyrelsesformanden på mail. (se kontakt nederst).

Ansøgningsfrister

Der kan ansøges løbende, bestyrelsen samler ansøgninger sammen og behandler disse 3 – 4 gange årligt.

Det betyder også, hvis der er behov for et svar hurtigt, skal bestyrelsen, gerne formanden, kontaktes samtidig med indleveringen af ansøgningen.

Kontakt

Borris El-forsynings Fond
CVR-nummer: 40122990
Lars Smed Pedersen
Mobil: 40266680
Mail: smed@pedersen.mail.dk