Borris Rådet er egentlig en del af Borris Sogneforening, men foreningen har en selvstændig struktur med egen generalforsamling, bestyrelse og regnskab. Borris Rådet består af 5 personer, en suppleant og en revisor der vælges ved generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

Efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen med valg af formand, referent og kasserer. Borris Rådet supplerer Borris Sogneforening ved at stå for kontakten til kommunen og nabosognene samt håndtere og understøtte større lokale udviklingsprojekter i samarbejde med Borris Sogneforening.

Hvis du vil vide mere om foreningen er du velkommen til at kontakte Formand: Jes Nissen på tlf. 21226440 eller mail: jes.nissen@live.dk