Vision:
At arbejde for et aktivt og attraktivt lokalsamfund, med fokus på udvikling og dynamik.
Formål:
Samle og koordinere initiativer på tværs af interesser i Borris, med henblik på at skabe sammenhæng i lokalsamfundets udvikling, og derved opnå optimalt udbytte af de lokale ressourcer.
Borris Kontoen – formål
Borris Kontoen skal økonomisk støtte specielle velgørende eller almennyttige arrangementer eller projekter, der gennemføres af velgørende eller almennyttige organisationer. Arrangementet eller projektet skal gennemføres i Borris med opland af organisationer hjemmehørende i Borris og opland.
Borris kontoen – mål
Borris Kontoen kan give hel eller delvis underskudsgaranti på specielle arrangementer, samt tilskud til anlægsarbejder i Borris og opland.
Forhør nærmere om procedurerne hos Borris Rådets formand eller kasserer.

UDVALG

Jes NissenFormand
Lars Smed PedersenKasserer
Jørgen HolkBestyrelsesmedlem
Merete JensenBestyrelsesmedlem
Henrik StykkelBestyrelsesmedlem